prof. Roman Kaliszan

Startprof. Roman Kaliszan
Rozwiń

Prof. dr hab. Roman Kaliszan

Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Dr h.c. Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w kadencji 2005-2008Licznik odwiedzin:

Prof. Roman Kaliszan
Prof. Roman Kaliszan