Curriculum Vitae

StartCurriculum Vitae
Rozwiń


CV1.jpg

Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2005:

KALISZAN ROMAN, ur. 23 XII 1945, Przybysław (woj. wielkopol.), farmakolog; od 1984 prof. i kier. Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki Akad. Med. w Gdańsku (od 1999 prorektor tamże); od 1998 czł. PAN; badania dotyczące zależności między strukturą chem. związków (gł. leków) a ich właściwościami (gł. farmakologicznymi); 2003 Nagroda Fundacji Nauki Polskiej

Wykształcenie:

 • 1959-63: Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu
 • 1963-68: Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku – mgr farm.
 • 1969-73: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – mgr fizyki
 • 1979-80: Staż podoktorancki na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Edynburgu, Wielka Brytania (luty 1979-styczeń 1980)
 • 1984: Stypendium British Council, j.w. (luty-kwiecień)
 • 1984: Stypendium DAAD w Instytucie Biologii Doświadczalnej i Medycyny, Borstel, RFN (wrzesień -listopad)
 • 1987: Visiting professor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Rutgersa Stanu New Jersey w New Brunswick, USA (styczeń-październik))
 • 1991-92: Visiting professor na Wydziale Medycznym Uniwersytetu McGilla w Montrealu, Kanada
 • 1993: Visiting professor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stanu New York w Binghamton, USA (lipiec-sierpień)
Stopnie akademickie:
 • 1975: Doktor nauk farmaceutycznych, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • 1982: Dr hab. n. farm.
 • 1983: Docent
 • 1990: Tytuł profesora
 • 1994: Profesor zwyczajny
 • 1998: Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (PAN)
 • 2006: Członek ScanBalt Academy of the Baltic Sea Region University Network (BSRUN)
 • 2007: Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • 2009: Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)
 • 2010: Członek zagraniczny Akademii Nauki i Sztuki Wojwodiny (VANU), Republika Serbii
 • 2012: Doktor h.c. Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2013: Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (PAN)
Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje:
 • 1968-75: Asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej AMG
 • 1975-77: Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej AMG
 • 1977-84: Adiunkt w Pracowni Biofarmacji i Farmakodynamiki AMG
 • od 1984: Kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki AMG
 • 1984-87: Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG
 • 1989-95: Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
 • od 1989: Członek Komisji Analizy Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • od 1990: Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN
 • 1992-95: Członek Rady Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
 • od 1994: Członek Komisji Chemometrii Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • 1995-98: Zastępca Sekretarza Generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
 • 1998-01: Sekretarz Generalny Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
 • 1996-06: Członek Komisji Farmakopei Polskiej
 • 1996-02: Członek Rady Naukowej Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK)
 • 1998-01: Sekretarz Generalny Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
 • 1998-07: Członek Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN
 • 2004-10: Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN
 • 2004-10: Członek Rady Naukowej Instytutu Polimerów PAN w Gliwicach
 • 1999-2005: Prorektor ds. Nauki AMG
 • od 2001: Konsultant Krajowy ds. Analityki Farmaceutycznej
 • 2002-06: Vice Prezes Oddziału Gdańskiego PAN
 • od 2003: Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • od 2003: Członek Rady Naukowej Fundacji Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny
 • 2004-2009: Członek Komisji Rejestracji Leków i Materiałów Medycznych
 • 2005-08: Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku
 • 2010: Członek Narodowej Rady Rozwoju Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • od 2011: Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
 • 2013: Przewodniczący Rady ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Ministra Zdrowia
 • 2012-2015: Członek Zagraniczny Włoskiej Narodowej Agencji ds. Oceny Uniwersytetów i Instytutów Badawczych (ANVUR)
Kolegia redakcyjne:
 • Członek kolegiów redakcyjnych 10 czasopism znajdujących się na liście ISI:
 • Biomedical Chromatography (1996-2006)
 • Journal of Chromatographic Science (od 1999)
 • Journal of Separation Sciences (1998-2006)
 • Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (od 1998)
 • Quantitative Structure-Activity Relationships (1988-1998)
 • Solubility Data Series Subseries Pharmaceutical (1984-1992)
 • Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research (od 1996)
 • Acta Chromatographica (od 2000)
 • Current Pharmaceutical Analysis (od 2005)
 • Acta Pharmaceutica (Zagrzeb) (od 2008)

Dodatkowo, członek kolegiów redakcyjnych 10 czasopism krajowych. Recenzował ponad 1000 manuskryptów publikacji i projektów badawczych.

Nagrody:
 • 2016: Nagroda Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego
 • 2015: Nagroda Premiera RP za wybitny dorobek naukowy
 • 2009: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa
 • 2003: Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskie w Dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Medycznych
 • 2001: Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza
 • 2000: Nagroda Naukowa Ministra Edukacji Narodowej
 • 1997: Nagroda Naukowa Prezesa Rady Ministrów RP
 • 1996: Nagroda Naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN
 • 1990: Nagroda Wojewody Gdańskiego w Dziedzinie Nauk i Kultury
 • Od 1986: Kilkanaście Nagród Naukowych Ministra Zdrowia RP