Nagrody i wyróżnienia

StartNagrody i wyróżnienia
Rozwiń

nagroda1.jpg
 • 2018: M. Tswett & W. Nernst Award Science for Life of the European Society for Separation Science
 • 2017: Medal 90-lecia Gdańskieg Towarzystwa Naukowego
 • 2016: Specjalne wydanie Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis “In honor of Professor Roman Kaliszan”, tom 127 (2016)
 • 2016: Brązowy Medal Janusza Sokołowskiego “De Chimia Gedanensi Bene Meritus”
 • 2016: Medal 600-lecia Urodzin Mikołaja Kopernika UMK w Toruniu
 • 2015: Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia “Za zasługi w Ochronie Zdrowia”
 • 2015: Dyplom Honorowy Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, Białoruś
 • 2013: Honorowa nagroda “Złoty Otis” w dziedzinie farmacji
 • 2013: Wybór na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk
 • 2012: Doktor h.c. Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2010: Medal Zasługi Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2010: Medal 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2010: Medal 60-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • 2010: Wyróżnienie w konkursie “Złoty Skalpel” w kategorii “Diagnostyka i badania przesiewowe”
 • 2011: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2011: Medal XX-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
 • 2011: Medal Jana Heweliusza Rady Miasta Gdańska
 • 2010: Wybór na członka Zagranicznego Akademii Nauki i Sztuki Wojwodiny (Vanu)
 • 2010: Wyróżnienie w konkursie “Pulsu Medycyny” Złoty Skalpel w kategorii Diagnostyka i badania przesiewowe.
 • 2009: Medal “Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”
 • 2009: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa”
 • 2009: Wybór na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)
 • 2009: Medal 20-lecia Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2008: Srebrny Medal Zasłużonemu AMG
 • 2008: Medal “Za zasługi dla rozwoju Fundacji na Rzecz Wspeirania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny”
 • 2007: Medal Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z okazji 10-lecia wizyty Jana Pawła II w Kolegiacie św. Anny
 • 2007: Tytuł i Medal “Ambasador Farmacji” Czasopisma Aptekarskiego
 • 2007: Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • 2007: Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2006: Medal im. Prof. A. Waksmundzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • 2006: Złoty Medal Uniwersytetu Complutense w Madrycie
 • 2006: Wybór na członka Scanbalt Academy przez rektorów BSRUN (Baltic Sea Region Uniwersity Network)
 • 2005: “Europejski Laur Farmacji” Czasopisma Aptekarskiego
 • 2005: Medal im. B. Koskowskiego Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • 2005: Medal Pamiątkowy 50-lecia Akademii Marynarki Wojennej
 • 2003: Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Medycznych
 • 2002: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2002: Medal “50-lecie” PAN
 • 2002: Medal Pamiątkowy Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
 • 2001: Medal im. J. Łukasiewicza Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • 2001: Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza Prezydenta Miasta Gdańska
 • 2000: Medal 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej
 • 1996: Nagroda Naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN
 • 1998: Wybór na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk
 • 1998: Medal PAN “100 lat odkrycia polonu i radu”
 • 1998: Medal Zasłużonemu AMG
 • 1997: Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcie naukowe
 • 1997: Medal 1000-lecia Gdańska
 • 1996: Nagroda Naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN
 • 1995: Medal “50-lecia AMG”
 • 1995: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1994: Kapitan rezerwy Wojska Polskiego
 • 1993: Złoty Krzyż Zasługi
 • 1990: Nagroda Wojewody Gdańskiego w Dziedzinie Nauki i Kultury
 • Wielokrotne nagrody naukowe indywidualne i zespołowe Ministra Zdrowia oraz (w 2000 r.) nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej
 • Status Pokrzywdzonego przez System Polityczny (Zaświadczenie Nr 407/06 IPN Oddział Gdańsk)